גיוס הון לקרן נדלן בארה”ב וניהול שוטף של הקרן

10 students

הקורס כולל:

קובץ PDF

10 קטעי ידיאו דני כ- 10 דקות כל אחד

Instructor

$385.00 $275.00

Leave a Comment